De Leergeldformule

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag.

Om kinderen weer mee te laten doen, hebben we een eigen werkwijze, ook wel de Leergeldformule genoemd. Deze bestaat uit de onderstaande zes stappen.

 1. Huisbezoek of uitgebreide intake

  Aanvragen bij Leergeld dienen altijd via de website worden gedaan. Gezinnen die Leergeld om ondersteuning vragen worden vaak thuis bezocht door een goed opgeleide en geïnformeerde intermediair (vrijwilliger). Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de situatie van het gezin besproken en de ondersteuningsbehoefte geïnventariseerd. Op basis van beschikbare documenten wordt een overzicht gemaakt van het gezinsinkomen en vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie. Dit vormt de basis voor het in aanmerking komen voor ondersteuning. 


 2. Voorzieningen

  Tijdens het persoonlijk gesprek kijkt de intermediair met de ouders of verzorgers wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot de gevraagde ondersteuning. 

 3. Leergeld biedt financieel vangnet

  Leergeld biedt ondersteuning in de vorm van giften in natura of vergoeding van kosten aan scholen, clubs, winkels etc. 

 4. Doorverwijzing

  Daarnaast verwijst de intermediair (vrijwilliger) waar nodig naar andere instanties/organisaties die het gezin verder kunnen helpen. Dit kan zowel gaan om materiële als immateriële ondersteuning, zoals schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, de sociaal raadslieden, de voedselbank of de kledingbank.

 5. Follow-up

  Na goedkeuring van de ondersteuningsvraag van de ouders of verzorgers bij Leergeld blijft het contact met de betreffende gezinnen doorgaans bestaan. Als een aanvraag afgewezen wordt, wordt uitgelegd waarom. Als de situatie verandert kan opnieuw om ondersteuning gevraagd worden bij Leergeld. Een vervolg aanvraag binnen een jaar kan direct worden behandeld. Mocht er meer dan een jaar tussen een aanvraag zitten wordt opnieuw de financiële situatie beoordeeld.

Nederlandstalige animatie
Engelstalige animatie