Veelgestelde vragen

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag.

Asielzoekers / vluchtelingen
Asielzoekers / vluchtelingen komen in aanmerking voor voorzieningen van Leergeld zodra zij een status hebben en een woning hebben toegewezen gekregen binnen Land van Cuijk.
Asielzoekers / vluchtelingen die nog op een AZC wonen komen niet in aanmerking voor voorzieningen van Leergeld Land van Cuijk. Zij kunnen voor voorzieningen terecht bij het COA.


Reductieregeling
Per 1 januari 2024 is er iets veranderd in de dienstverlening voor kinderen in onze regio. De reductieregeling van de gemeente voor kinderen is vervallen. Ouders kunnen nu aanvragen voor kinderen van 4-18 jaar doen bij Stichting Leergeld Land van Cuijk. U kunt bij Leergeld een of meer voorzieningen aanvragen via deze website.

Leergeld Land van Cuijk werkt anders dan u bij de gemeente misschien gewend was.

Als u nog niet bij ons bekend bent, zal één van onze intermediairs contact met u opnemen om tijdens een huisbezoek uw aanvraag te bespreken en na te gaan of u in aanmerking komt voor ondersteuning door Leergeld. Dat heeft o.a. te maken met de hoogte van uw inkomen.

U krijgt daarna bericht van ons met de beslissing over uw aanvraag. Beslissingen zijn maximaal 1 jaar geldig.

Belangrijk om te weten is, dat Leergeld altijd aan een club of winkelier betaalt, dus niet aan ouders. Voorbeelden van zaken die wij vergoeden zijn: zwemlessen, contributie voor sport, muziek- of danslessen, een laptop, een fiets, sportkleding en Squla.

Op onze website vindt u alle informatie over de voorzieningen die wij aanbieden, onze aanvraagprocedure en de inkomensgrenzen die wij hanteren.

*Voor kinderen van 0-4 jaar is de gemeente aangesloten bij de Stichting Babyspullen. Deze stichting levert babystartpakketten. Ouders kunnen die niet rechtstreeks aanvragen maar moeten dat doen via bijvoorbeeld de kraamzorg, de verloskundige of Sociom.


Vrijwillige ouderbijdrage
Op 1 augustus 2021 is de nieuwe wet op de vrijwillige ouderbijdrage ingegaan. Dat betekent dat een kind niet meer uitgesloten mag worden van activiteiten die door de school georganiseerd worden. oals excursies, reizen, extra lesaanbod etc. Ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet (kunnen) betalen mag hun kind meedoen.

Dit geldt voor zowel basis- als middelbare scholen. De school moet ouders hierover informeren. Dit kan bijvoorbeeld via de schoolgids.

Scholen willen graag dat ouders de vrijwillige ouderbijdrage wel betalen. Het kan dan ook zijn dat ouders een herinnering of zelfs een incasso krijgen met de vraag alsnog te betalen. Belangrijk om te weten is dat ouders dit dus niet hoeven te doen. Ook al betalen ouders niet, alle kinderen mogen meedoen.

Leergeld vergoedt daarom geen vrijwillige ouderbijdragen meer.

Meer informatie vindt u op: Vrijwillige ouderbijdrage: brochure, visual en praktijkvoorbeelden | Publicatie | Rijksoverheid.nl.