Doe een
aanvraag
logo

Werkwijze • Veel gestelde vragen

Komt mijn kind in aanmerking voor steun van Leergeld?

Dat bekijkt de intermediair die bij u langskomt. Als u een inkomen heeft op bijstandsniveau komt u waarschijnlijk in aanmerking. Hoge schulden kunnen een andere reden zijn voor Leergeld om uw kind te helpen. De situatie wordt echt per gezin bekeken. Uw kind moet in ieder geval tussen de 4 en 18 jaar zijn en ingeschreven staan bij één van de gemeenten in het Land van Cuijk.

Wat moet ik de medewerker van Leergeld laten zien als die langskomt?

De intermediair gaat na of u echt het geld niet heeft om uw kind mee te laten doen. De intermediair zal u daarom vragen de financiële administratie te laten zien. Denk ook aan jaaropgaven, salarisstroken en een overzicht van eventuele schulden.

Krijg ik geld van Leergeld?

Nee. Leergeld treft regelingen voor uw kind met clubs en scholen. De portemonnee blijft daarbij gesloten. Als er toch betaald moet worden, rekent Leergeld dit direct af met de club of school.

 

Buitenschoolse activiteiten, dat is toch luxe?

Leergeld vindt van niet. Buitenschoolse activiteiten zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen die steeds niet mee kunnen doen raken geïsoleerd. Dat wil Leergeld voorkomen. Een spelcomputer of een tv op de slaapkamer, dat vindt Leergeld luxe. Dat krijgen kinderen dus ook niet van Leergeld.

Hoe voorkomt Leergeld dat mijn omgeving weet dat ik hulp krijg?

Leergeld snapt dat u niet met uw situatie te koop wilt lopen. Juist daarom komen we bij u thuis langs. We gaan zorgvuldig om met uw privacy. Daar hebben we ook goede afspraken over gemaakt met de mensen waar we mee samenwerken. Zij willen, net als wij, dat uw kind mee kan doen. Niet dat het gepest wordt omdat u bij Leergeld heeft aangeklopt. Uw kind hoeft er zelfs niets van te merken dat Leergeld een aantal dingen regelt voor u en uw kind. Die fiets, die krijgt uw kind niet van Leergeld, maar van u!

Laat ieder kind weer meedoen!