Doe een
aanvraag
logo

Werkwijze • Wat doet Leergeld van Cuijk

Om kinderen weer mee te laten doen met hun leeftijdsgenootjes, past Leergeld een bijzondere werkwijze toe: de Leergeld formule. Voorwaarde voor deelname is wel dat de kinderen ingeschreven staan bij één van de gemeenten in het Land van Cuijk. De Leergeld formule vormt een wezenlijk onderdeel van onze manier van werken en bestaat uit een aantal stappen:

Stap 1: Huisbezoek en inventarisatie:

Gezinnen die Leergeld om hulp vragen, worden thuis bezocht door goed opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de hulpbehoefte geïnventariseerd en vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie.

Voor 2021 gaan wij uit van de volgende criteria:

  • Schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar;
  • Gezinnen met minimale financiële middelen, of onvoldoende bestedingsruimte; 
  • De kinderen moeten ingeschreven staan bij één van de gemeenten in het Land van Cuijk.

Stap 2: Bemiddeling:

Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn op basis van bestaande/voorliggende voorzieningen van anderen, zoals gemeenten of andere instanties/organisaties. Leergeld kan vervolgens ondersteuning bieden bij het aanvragen van deze voorzieningen.

Stap 3: Financieel vangnet:

Wanneer er geen voorzieningen zijn waar voor het betreffende kind een beroep op gedaan kan worden, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn, kan aanvullende hulp geboden worden in de vorm van giften in natura of vergoeding van kosten aan clubs en scholen. Criterium hierbij is altijd dat de aanvullende hulp bijdraagt aan de doelstelling van Leergeld: het voorkomen van sociale uitsluiting via het bevorderen van “meedoen”.

Stap 4: Follow-up en nazorg:

Na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld binnenkomen, blijft het contact met de betreffende gezinnen doorgaans bestaan. Afhankelijk van de situatie varieert dit van een telefoontje tot een nieuw huisbezoek.

Wie helpen we?

Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen tot 18 jaar uit gezinnen die moeten leven van een laag inkomen of waar door omstandigheden onvoldoende bestedingsruimte is om hun kinderen volledig te laten meedoen binnen het onderwijs, sport en cultuur.

Wat kan er aangevraagd worden?

Ouders of verzorgers kunnen bij Stichting Leergeld Land van Cuijk een aanvraag indienen om hun kind(eren) te laten meedoen. Afhankelijk van de financiële situatie van de lokale Leergeld stichting, kunnen de specifieke vergoedingen per lokale Leergeld stichting verschillen.

Laat ieder kind weer meedoen!