Doe een
aanvraag
logo

Werkwijze • Wat vergoedt Leergeld Land van Cuijk?

Leergeld vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen meedoen en dat betekent op verschillende vlakken, zoals school, sport en cultuur.
We vergoeden de contributie voor een sport- of muziekvereniging en zwemlessen. Maar ook bijvoorbeeld een fiets om naar het voortgezet onderwijs te fietsen en een laptop om huiswerk op te maken.

Uitgangspunt bij iedere beslissing is dat mensen eerst gebruik moeten maken van het recht op een voorliggende voorziening, zoals de bijzondere bijstand, de tegemoetkoming studiekosten, reductieregeling, schoolkostenregeling. Zie ook pagina “regelingen in het Land van Cuijk’.

Enkele voorbeelden zijn:

  • Fiets (gebruikt) voor schooldoeleinden (eenmalig vanaf het 1e jaar voortgezet onderwijs)
  • Laptop (eenmalig vanaf het 1e jaar voortgezet onderwijs)
  • Schoolbenodigdheden via een Hemabon (in het 1e en 3e jaar voortgezet onderwijs)
  • Schoolsportkleding (in het 1e en 3e jaar voortgezet onderwijs)
  • Tekendoos, grafische rekenmachine en schoolwerkkleding (indien nodig)
  • Contributie sport- of muziekvereniging
  • Zwemlessen vanaf 6 jaar tot behalen A, B en C-diploma
  • Muzieklessen, dans of ballet

Op 1 augustus 2021 is een nieuwe wet van kracht geworden dat de vrijwillige ouderbijdrage niet meer betaald hoeft te worden als men dat niet kan, maar dat de kinderen door de school niet uitgesloten mogen worden van de activiteiten. Daarom valt de vrijwillige ouderbijdrage niet meer onder het voorzieningenpakket van Stichting Leergeld Land van Cuijk.

 

Elke aanvraag is maatwerk en de vergoedingen zullen per kind bekeken worden.

De toekenningen zijn altijd in natura. Dit betekent dat wij geen geld uitkeren aan de gezinnen. Wij betalen de rekening aan de betreffende school, vereniging of instelling.

Er geldt een maximum van € 350,00 per kind per jaar voor een sport / cultuur of welzijnsactiviteit. 

Kosten voor zwemlessen worden helemaal vergoed tot het A of B diploma behaald is.

Voorwaarde voor deelname is wel dat kinderen ingeschreven staan bij één van de gemeenten in het Land van Cuijk.

Laat ieder kind weer meedoen!