Doe een
aanvraag
logo

Werkwijze • Wat vergoedt Leergeld Land van Cuijk?

Leergeld vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen meedoen en dat betekent op verschillende vlakken meedoen, zoals school, sport en cultuur.
We vergoeden de contributie voor een sport- of muziekvereniging, zwemlessen, kleding, voetbalschoenen of een tennisracket. Maar ook bijvoorbeeld een schoolreisje, excursies, een fiets om naar school te fietsen en een laptop om huiswerk op te maken.

Uitgangspunt bij iedere beslissing is dat mensen eerst gebruik moeten maken van het recht op een voorliggende voorziening, zoals de bijzondere bijstand, de tegemoetkoming studiekosten, reductieregeling, schoolkostenregeling. Zie ook pagina “regelingen in het Land van Cuijk’.

Enkele voorbeelden zijn:

  • Fiets (gebruikt) voor schooldoeleinden
  • Laptop (gebruikt)
  • Ouderbijdrage school
  • Schoolreisje of (school)kamp
  • Contributie sport- of muziekvereniging
  • Zwemlessen vanaf 6 jaar A-diploma
  • Muzieklessen, dans of ballet

Elke aanvraag is maatwerk en de vergoedingen zullen per kind bekeken worden.

De toekenningen zijn altijd in natura. Dit betekent dat wij geen geld uitkeren aan de gezinnen.
Wij betalen de rekening van de betreffende school, vereniging of instelling. Er geldt een maximum van € 250,00 per kind per jaar. Uiteraard kan Leergeld niet meer uitgeven dan haar kas toelaat.

Voorwaarde voor deelname is wel dat kinderen ingeschreven staan bij één van de gemeenten in het Land van Cuijk.

Laat ieder kind weer meedoen!