Doe een
aanvraag
logo

Stichting Leergeld Land van Cuijk ontvangt cheque Industriële Kring

Stichting Leergeld is een organisatie die in nagenoeg alle regio’s van ons land een afdeling heeft, waaronder Leergeld Land van Cuijk. Leergeld heeft als missie: ‘het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen’. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt.

Door het aanbieden van deze mogelijkheid kunnen kinderen zich op alle gebieden des levens zo normaal mogelijk ontwikkelen, zodat zij later volwaardig mee kunnen in de samenleving. Zie: www.leergeld.nl

Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt voorkomen dat de maatschappij er later duur ‘leergeld’

voor gaat betalen. Het motto van Leergeld is dan ook:

“Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen”.

De continuïteit van Stichting Leergeld is afhankelijk van giften waarmee de activiteiten bekostigd kunnen worden. Geld wat gedoneerd wordt, gaat rechtstreeks terug de maatschappij in door het helpen van kinderen uit alle plaatsen in het Land van Cuijk.

De Industriële Kring heeft een geweldig bedrag van € 2.500,- gedoneerd aan Stichting Leergeld. Dit geld wordt direct gebruikt om de ingezonden aanvragen te kunnen realiseren. 

Laat ieder kind weer meedoen!