Doe een
aanvraag
logo

Stichting Leergeld Land van Cuijk ontvangt cheque van Vaessen Advocaten

Stichting Leergeld Land van Cuijk ontvangt cheque Vaessen Advocaten

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Via ruim 100 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Kinderen kunnen bijvoorbeeld meegaan op schoolreis of schoolkamp. Ook kunnen we een (tweedehands) fiets of (gebruikte) laptop regelen als een kind die niet heeft. Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en meetellen.

Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt voorkomen dat de maatschappij er later duur ‘leergeld’ voor gaat betalen. Het motto van Leergeld is dan ook:

“Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen”.

De continuïteit van Stichting Leergeld is afhankelijk van giften waarmee de activiteiten bekostigd kunnen worden. Geld wat gedoneerd wordt, gaat rechtstreeks terug de maatschappij in door het helpen van kinderen uit alle plaatsen in het Land van Cuijk.

Stichting Leergeld Land van Cuijk heeft een prachtig bedrag van € 3.000,- ontvangen van Vaessen Advocaten uit Cuijk.

Hartelijk dank hiervoor, we gaan hier weer kinderen blij mee maken!

Laat ieder kind weer meedoen!