Doe een
aanvraag
logo

Rabo & Co - Kinderen moeten mee kunnen doen

Rabo &Co

Wanneer schoolgaande kinderen (4 tot 18 jaar) niet volledig mee kunnen doen in het onderwijs, sport, cultuur en welzijn, is er Stichting Leergeld. Deze stichting helpt kinderen uit gezinnen met een laag inkomen of die door omstandigheden onvoldoende te besteden hebben.

Beeld: Trademark Fotografie

Tekst: Mathieu Bosch

‘In het Land van Cuijk helpen we ongeveer 375 kinderen’, vertelt Twan Weemen, bestuurslid van Stichting Leergeld Land van Cuijk. ‘In onze regio leven volgens verschillende bronnen ruim 1.000 kinderen in gezinnen met ouders met geldzorgen. En de huidige coronacrisis maakt dat dit aantal alleen maar oploopt... We willen ze graag helpen.’

‘Het rijk stelt geld beschikbaar om armoede te bestrijden’, gaat Twan verder. ‘Samen met de vijf gemeenten uit onze regio  n onze bekwame vrijwilligers zetten we ons in om kinderen uit hun sociaal isolement te halen. Elk gezin waar we hulp aan bieden, heeft zijn eigen vertrouwenspersoon. Door dat persoonlijke contact weten we wat er nodig is en kijken we ook naar andere regelingen waarop het gezin een beroep kan doen. Zijn die er niet, dan proberen wij het noodzakelijke te betalen, zoals schoolspullen, een laptop of een passende fiets. Daarnaast helpen we bij het betalen van zwemlessen of een lidmaatschap van een sportclub. We geven g  n bedrag aan het gezin, maar betalen rechtstreeks aan de club. Dat gaat anoniem, zodat niemand merkt dat wij ertussen zitten. Helaas rust er nog een flink taboe op het hebben van financi le problemen; men praat er nauwelijks over.

Meedoen aan de dagelijkse bezigheden levert betere sociale vaardigheden op. Kinderen horen geen schulden te hebben; daarom betalen wij de rekening. Om dit te kunnen doen, halen we geld op bij gemeenten, serviceclubs, ondernemers of via Rabo Clubsupport. Een handje helpen voor een financieel gezonde en onbezorgde jeugd is z  belangrijk. Daar past onze missie ‘Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen!’ heel goed bij.’

Stichting Leergeld is in vrijwel alle gemeenten in Oost-Brabant te vinden. Kijk op: leergeld.nl/waar-werkt-leergeld/

Terug

Laat ieder kind weer meedoen!